Rapportera länk:

 

Fotograf Bosse Haglund

 

Fotografen visar bildgalleri och andra exempel på sin verksamhet samt skriver egna tankar kring fotografi.
Borås i Västra Götalands län

 

 

 

 

Nyckelord: