Rapportera länk:

 

Fotograf Kristoffer Adolfsson

 

Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: