Rapportera länk:

 

Fotograf Per-Olof Svensson

 

Digital fotografering inom reklam och industri, även analogt. Scanning av färgdia och negativ.Digital bearbetning av bilder. Bildarkiv med natur,miljö,sport och musikbilder.
Borås i Västra Götalands län

 

 

 

 

Nyckelord: