Rapportera länk:

 

Fotograf Victor Brott - Fotojournalisten AB

 

Har över 25 år som fotograf för näringsliv, industri, bistånd & utveckling och turism. Har rest i mer än 80 länder och medverkat i över 230 årsredovisningar, samt företagsprofilering och annonskampanjer.
Nacka i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: