Rapportera länk:

 

Fria Tidningen

 

Ett alternativ till etablerad massmedia med ambition att fånga upp frågor som ofta försvinner i den traditionella nyhetsrapporterningen. Fokus ligger på global och lokal rättvisa, miljö, feminism, hbt, djurätt, demokrati och alternativ ekonomi.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: