Rapportera länk:

 

Frontera AB

 

Vi är ett fristående och oberoende skaderegleringsalternativ för försäkringsbolag och skadedrabbade. Vi levererar kvalificerad service och hjälp genom kundanpassade lösningar inom områdena skadereglering, besiktning, värdering och byggteknik.
Orust i Västra Götalands län

 

 

 

 

Nyckelord: