Rapportera länk:

 

GFK undersökningar

 

Lär känna kunden och målgruppsanpassa er kommunikation. Vi utför marknadsundersökningar och tar reda på vad ert kundsegment efterfrågar just nu
Göteborg i Västra Götalands län

 

 

 

 

Nyckelord: