Rapportera länk:

 

Giftiga relationer

 

En hemsida om narcissistisk personlighetsstörning och dynamiken i narcissistens relationer såväl i kärlek, vänskap, på jobbet och föräldrarelationen. Innehåller även konkreta tips hur man kan hantera, avsluta och överleva dessa giftiga relationer.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: