Rapportera länk:

 

Grabitech Solutions AB

 

Spjutspetsteknologi inom processindustrin samt projektledning inom telekomindustrin.Ägare av den patenterade mjukvaran, MultiSimplex.
Sundsvall i Västernorrlands län

 

 

 

 

Nyckelord: