Rapportera länk:

 

Grip Höök, Katarina

 

Fotograf på Gotland som huvudsakligen arbetar med reportagefotografi.
Gotland i Gotlands län

 

 

 

 

Nyckelord: