Rapportera länk:

 

Gunnebo AB

 

Internationellt inriktad verkstadskoncern noterad på Stockholms Fondbörs. Koncernens är en ledande tillverkare av produkter för säkerhet, områdesskydd, fäst- och lyftteknik samt specialprodukter för övrig industri.

 

 

 

 

Nyckelord: