Rapportera länk:

 

HR Health Development

 

Mäter personalhälsan på företag och rekommenderar lämpliga friskvårdsåtgärder på både individ- och gruppnivå. Arbetar med fyra komponenter: Hälsotester, statistikproduktion, rekommendationer samt utvärderingar.
Malmö i Skåne län

 

 

 

 

Nyckelord: