Rapportera länk:

 

Halleplast AB

 

Tillverkar ljusinsläpp i samma profilformer som det finns profilerad plåt. Kan infärgas. Vi levererar också enskikts- och kanalplast för uterumstak, tillsammans med skjutbara dörrar.
Laholm i Hallands län

 

 

 

 

Nyckelord: