Rapportera länk:

 

Halmstad Gnejs AB

 

Vi producerar blocksten ur vårt stenbrott vilket är beläget i Plönninge ca. 8 km norr om Halmstad. Materialet är gnejs och säljs under namnet Plönninge och/eller Hallandia.
Halmstad i Hallands län

 

 

 

 

Nyckelord: