Rapportera länk:

 

Hälsokvinnan

 

Jag skriver om hälsa, sjukdomar, vårdpolitik, etik och forskning. Utöver hälsoaspekten (psykisk och fysisk hälsa) belyser jag viktiga ämnen som etik & moral samt humanitärt arbete.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: