Rapportera länk:

 

Hans Pedersen Dambo

 

Bloggen diskuterar politik med särskild inriktning på energipolitik. Handikappfrågor/funktionsnedsättning, LSS, autism får också stort utrymme. Allmänna samhällsfrågor får naturligtvis också plats.
Malmö i Skåne län

 

 

 

 

Nyckelord: