Rapportera länk:

 

Hanvikens sportklubb

 

Vi är äldsta klubben i Tyresö kommun med 1000 medlemmar. Klubben startades med det första styrelsemötet den 18 november 1944 i Kumla skola.

 

 

 

 

Nyckelord: