Rapportera länk:

 

Hässelby familjehotell

 

Ett kollektivhus som byggdes 1955. Genom föreningen Nytta och Nöje och ekonomiska föreningen driver ett hundratal av hyresgästerna en gemensam matsal, vävstuga, snickarbod med mera.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: