Rapportera länk:

 

Helsingborgs lasarett

 

Ett av Region Skånes fyra specialiserade akutsjukhus.
Helsingborg i Skåne län

 

 

 

 

Nyckelord: