Rapportera länk:

 

Högskolan Dalarna

 

Ligger i det vackra landskapet Dalarna. Högskolan bedriver bland annat utbildning inom temaområdena samhällsvetenskap, humaniora och beteendevetenskap samt naturvetenskap och teknik.
Borlänge i Dalarnas län

 

 

 

 

Nyckelord: