Rapportera länk:

 

Högskolan Väst

 

Högskolan Väst integrerar teori och praktik i utbildning och forskning i samarbete med arbetslivet.Vi erbjuder ett brett utbud på distans eller på campus. Vi har lång erfarenhet av arbetsintegrerat lärande och utbyte mellan högskola och arbetsliv.
Trollhättan i Västra Götalands län

 

 

 

 

Nyckelord: