Rapportera länk:

 

Högskolan i Borås

 

Studenter kommer från hela landet för att studera i Borås. Här finns unika utbildningsprogram inom områdena bibliotek och information, textil och data. Andra profilområden är ekonomi-, teknik- och förskollärarutbildning.
Borås i Västra Götalands län

 

 

 

 

Nyckelord: