Rapportera länk:

 

Hotel Skansen

 

Erbjuder spa, konferens och äventyr. På hotellet finns mer än tvåhundra bäddar, sjutton konferensrum och två kök.
Båstad i Skåne län

 

 

 

 

Nyckelord: