Rapportera länk:

 

Hotell Fars Hatt

 

Hotell & konferens i historisk miljö, beläget i Kungälv, 17 km norr om Göteborg.
Kungälv i Västra Götalands län

 

 

 

 

Nyckelord: