Rapportera länk:

 

IMC International Market Communicators AB

 

är ett av Sveriges äldsta fullserviceföretag inom IT-sektorn. Förutom traditionella tjänster fokuserar vi på projektering av dynamiska Internetsiter för t.ex. e-handel samt landanpassning. Content Providers samt distributörer för ett flertal företag.
Lund i Skåne län

 

 

 

 

Nyckelord: