Rapportera länk:

 

Indikat

 

Vi pekar på trender och framtidsfrågor för varumärken och har en metod för att ge ett indikat på konsumenters köpvanor. I metoden ingår att noggrant studera reklam och reklameffekter, medieval och konsumenters beteenden.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: