Rapportera länk:

 

Inspiresco

 

Pedagogisk konsult för utveckling i grupp. Från barn till vuxen. Med drama, kreativa metoder och reflekterande samtal. Utifrån ett styrkebaserat perspektiv.
Söderköping i Östergötlands län

 

 

 

 

Nyckelord: