Rapportera länk:

 

Intellecta Corporate

 

Ett ledande företag inom företagskommunikation, med specialistkompetens inom investerarrelationer, PR/Public Affairs, redaktionell kommunikation, webbkommunikation, varumärkesrådgivning och design.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: