Rapportera länk:

 

Ipsos

 

Ett konsultföretag som arbetar med marknadsanalys och marknadsstrategi samt process- och verksamhetsutveckling i såväl privat som offentlig sektor. Vår strävan är alltid att söka nå lite längre och därmed stärka medvetenheten och möjligheten för våra kunder att nå en bättre och lönsammare position.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: