Rapportera länk:

 

Järlasjö

 

HSB, Riksbyggen och Wihlborgs skapar i södersluttningen ner mot Järlasjön en småstad som kännetecknas av liv, lust och gemenskap.En stadsdel, med en blandning av gammalt och nytt. Ett föredöme för boende och arbete.
Nacka i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: