Rapportera länk:

 

Jens Media

 

Fotar produkter men även mode och andra uppdrag. Sitter i Uppsalas största foto/film studio. Kan även leverera VR object photo och andra interaktiva lösningar i flash och quicktime. Kan också göra animationer och rörlig grafik.
Uppsala i Uppsala län

 

 

 

 

Nyckelord: