Rapportera länk:

 

John Mattson Fastighets AB

 

Ett familjeägt bolag som äger och förvaltar fastigheter i attraktiva lägen i Stockholm. Lokaler i bl.a. Salénhuset och Taktäckaren.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: