Rapportera länk:

 

Jolaan Capital Management

 

Kvalificerad oberoende rådgivning med egenskapade tradingmodeller för aktier, PPM och de börshandlande fonderna XACT Bull, XACT Bear samt Xact Bull 2.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: