Rapportera länk:

 

KBT Resurs

 

Företag i Uppsala och Stockholm som erbjuder tjänster på kognitiv beteendeterapeutisk (KBT) grund. Vänder sig i första hand till chefer och anställda. KBT resurs erbjuder även privatpersoner psykologisk behandling med KBT-metodik.
Uppsala i Uppsala län

 

 

 

 

Nyckelord: