Rapportera länk:

 

Källakademin

 

Samfundets ändamål är att främja intresset för källor och att medverka till att de bevaras, vårdas och nyttjas. Verksamheten är tvärvetenskaplig och allsidig. huvudsakliga aktiviteter är exkursioner, seminarier och källfirande.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: