Rapportera länk:

 

Kalmarbygens jägare

 

Ideell förening bildad 1967. Föreningen har som mål är att verka för en ökad kunskapsspridning och ett aktivt skytte bland jägare och skyttar.
Kalmar i Kalmar län

 

 

 

 

Nyckelord: