Rapportera länk:

 

Kanalhotellet i Karlsborg

 

Det anrika hotellet utmed Göta Kanal vid Vättern.
Karlsborg i Västra Götalands län

 

 

 

 

Nyckelord: