Rapportera länk:

 

Kentima AB

 

Utvecklingsföretag inom automation och övervakning. Vi utvecklar HMI/SCADA-system (WideQuick), panel-/industri-PC (Oe200) samt system för kameraövervakning (Ethiris).
Staffanstorp i Skåne län

 

 

 

 

Nyckelord: