Rapportera länk:

 

Klassmamma

 

Har du valts till klassförälder i ditt barns skola? Lyckos dig!Ett gott socialt klimat medför också ett gynnsammare inlärningsklimat.Därför finns klassmamma.se, just för oss klassföräldrar som vill dela med sig av sin kunskap
Lidingö i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: