Rapportera länk:

 

Kollektivhuset Stolplyckan i Linköping

 

I kollektivhuset Stolplyckan i Linköping har vi mer umgänge och ansvar än i andra bostadsområden. Stora gemensamma utrymmen, centralt läge vid ett grönområde. Matlag, återbruk och cykelvägar åt alla håll.
Linköping i Östergötlands län

 

 

 

 

Nyckelord: