Rapportera länk:

 

Kommittén fotograf Curt Götlin

 

Curt var en stor konstälskare och utövare. Han var keramiker, skulptör och målare. Han arbetade framförallt med glaserat lergods i en fantasifull och improviserad stil, ofta med en dragning åt det burleska.
Ekerö i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: