Rapportera länk:

 

Kommuninvest AB

 

Samarbete i finansieringsfrågor mellan svenska kommuner och landsting i syfte att åstadkomma kostnadseffektiva finansieringslösningar.
Örebro i Örebro län

 

 

 

 

Nyckelord: