Rapportera länk:

 

Konflikt & Utveckling AB

 

Vi håller föreläsningar/kurser i konflikthantering, konfliktlösning, ledarskaps-utveckling, personlig utveckling, psykosocial arbetsmiljö, samt erbjuder handledning både enskilt och i grupp.
Uppsala i Uppsala län

 

 

 

 

Nyckelord: