Rapportera länk:

 

Kösens Fiskevårdsområdesförening

 

Sjön Kösen ligger utanför Ljungby, Kronobergs län, Småland norr om 25:an och väster om E4:an.Kösen är Kronobergs största och klaraste sjö. Ytan är knappt 12 kvadratkilometer. Den djupaste delen av sjön är 22 meter djup.
Ljungby i Kronobergs län

 

 

 

 

Nyckelord: