Rapportera länk:

 

Kost och Näringsdata

 

Utvecklar program för näringsberäkning, recepthantering, matsedelsplanering, beställning, inventering, kalkylering och allt annat som har med mat och kök att göra.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: