Rapportera länk:

 

Kristdemokraterna

 

Politiskt parti som arbetar för ett tryggt samhälle där alla kan välja hur de vill leva.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: