Rapportera länk:

 

Kunskapstrappan AB

 

Vi erbjuder utbildning, stöd, coach och mentorskap för projektledare och beslutsfattare, liksom uthyrning av projektledare och SAP konsulter.
Kungälv i Västra Götalands län

 

 

 

 

Nyckelord: