Rapportera länk:

 

Laidback Solutions AB

 

System- och programleverantör för den grafiska branschen med fokus på tidningar och förlag. Erbjuder även tjänster inom utveckling för den grafiska branschen. Specialistkunskap runt produkter från Adobe och Quark."
Norrköping i Östergötlands län

 

 

 

 

Nyckelord: