Rapportera länk:

 

Lars Bygdemark, flygfotograf

 

Under mer än tjugo år har flygfotograf Lars Bygdemark dokumenterat såväl orörd natur som bebyggda trakter över hela Sverige - ett kalejdoskop i form och färg, förbluffande i sin rika variation.
Båstad i Skåne län

 

 

 

 

Nyckelord: