Rapportera länk:

 

Last.fm

 

Socialt nätverk som fokuserar på musik. Erbjuder sina användare flera funktioner för att skapa en egen musikprofil. Medlemmar lyssnar på musik och upptäcker ny, hittar evenemang och delar med sig av vad de finner - till vänner och andra användare
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: